Rate this post

Món ăn này đang được đào tạo tại Nữ Công Gia Chánh Thanh Mai.

Clip “Giò Gà Cuộn Hấp, sáng 13-1-2013, tại Nữ Công Gia Chánh Thanh Mai”: