DẠY NẤU CHÈ ĐỂ MỞ QUÁN

Dạy Nấu Chè Để Mở Quán - Để giúp các bạn muốn khởi nghiệp bằng nghề nấu Chè, Trường Nữ Công Gia Chánh Thanh Mai đã thường xuyên mở khóa học Dạy Nấu Chè Để Mở Quán. Thời lượng: 1 ngày (từ 8h sáng tới 5h30 chiều). Học phí trọn gói: 5 triệu đồng. Nội dung khóa học như sau:  [...]

HỌC NẤU CHÈ ĐỂ MỞ KINH DOANH.

Học Nấu Chè - Để giúp Các Bạn muốn Học Nghề và mở Kinh doanh các Món Chè, Nữ Công Gia Chánh Thanh Mai thường xuyên mở khóa Học Nấu Chè, bao gồm: I. Thực hành tại chỗ 11 món cơ bản, khó làm nhất: Học Nấu Chè Bưởi An Giang. Nước cốt dừa. Học Nấu Chè Đậu Xanh - Cốt Dừa [...]

HỌC NẤU PHỞ BÒ, HỌC PHỞ GÀ, …

Học Nấu Phở Bò, Phở Gà - Để giúp Các Bạn muốn Học Nghề và mở Kinh doanh Quán Phở, Học Nấu Phở Bò, Phở Gà Nữ Công Gia Chánh Thanh Mai thường xuyên mở các khóa học sau đây: Học Nấu Phở Bò: + Thời lượng  : Trong vòng 01 ngày; + HP trọn gói: 5.000.000đ Học Nấu Phở [...]

DẠY NẤU PHỞ TRÂU

DẠY NẤU PHỞ TRÂU - Trường Nữ Công Thanh Mai thường xuyên mở các khóa học Dạy Nấu Phở Trâu, để học viên về mở quán kinh doanh. Thời lượng học: 1 ngày Học phí trọn gói: 5 triệu đồng Liên hệ và học tại: TRƯỜNG NỮ CÔNG THANH MAI 51 phố Võng Thị - phường Bưởi - quận Tây [...]