Dạy Bún Chả Để Kinh Doanh

Dạy Bún Chả Nữ Công Gia Chánh Thanh Mai. Để giúp Các Bạn muốn Học Nghề và mở Quán Bún Chả Để Mở Kinh Doanh Nhằm Thu Được Lợi Nhuận Đều Đặn, Trường Nữ Công Gia Chánh Thanh Mai thường xuyên mở các khóa học sau đây: 1. Dạy Bún Chả Chấm: Thời lượng  : Trong vòng 01 [...]